PHOTOALBUMKaplan
Iosif
Viktorovich

relatives

husband
Sergejeva
YAroslavna
Borisovna

father
Kaplan
Viktor
Iosifovich

mother
Genkind
Rozaliya
YAkovlevna

children
Kaplan
Ilya
Iosifovich