PERSONS

1 Kaplan Maxim Ilich
2 Kaplan Ilya Iosifovich
2-1 Kaplan Oleg Iosifovich
3 Krylov Elena Andrejevna
3-1 Krylov Andrey Andrejevich
4 Kaplan Iosif Viktorovich
4-1 Kaplan Leonid Viktorovich
5 Sergejeva YAroslavna Borisovna
5-1 Sergejev Andrey Borisovich
6 Krylov Andrey Vasilevich
6-1 Krylov Petr Vasilevich
6-2 Krylov Aleksey Vasilevich
6-3 Krylov Vasiliy Vasilevich
6-4 Krylov Vladimir Vasilevich
6-5 Krylov Vera Vasilevna
7 Kulakova Tatyana Gennadieva
7-1 Fedulov Vyacheslav Aleksejevich
8 Kaplan Viktor Iosifovich
8-1 Kaplan Aleksandr Iosifovich
8-2 Kaplan Polina Iosif
8-3 Kaplan Anna Iosif
9 Genkind Rozaliya YAkovlevna
9-1 Genkind Grigoriy YAkovlevich
10 Sergejev Boris Andrejevich
10-1 Sergejeva Elizaveta Andrejevna
10-2 Sergejeva Olga Andrejevna
10-3 Sergejeva Nina Andrejevna
10-4 Sergejev Nikolay Andrejevich
11 Vodolazhskaya Zinaida Ivanovna
11-1 Vodolazhskiy Aleksandr Ivanovich
11-2 Vodolazhskiy Ivan Ivanovich
11-3 Vodolazhskiy Anatoliy Ivanovich
11-4 Vodolazhskaya Vera Ivanovna
11-5 Vodolazhskaya Evdokiya Ivanovna
12 Krylov Vasiliy Borisovich
12-1 Krylov Sergey Borisovich
13 SHumilina Tatyana Stepanovna
14 Gennadiy
14- Fedulov Aleksey Tikhonovich
15 Kulakova Roza Vasilevna
15-1 Kulakova Valentina Vasilevna
15-2 Kulakova Sofa Vasilevna
16 Kaplan Iosif YAkovlevich
16-1 Kaplan Isaak YAkovlevich
16-2 Kaplan Rokhl YAkovlevna
16-3 Kaplan KHaya YAkovlevna
16-4 Kaplan Berta YAkovlevna
17 Melamed Berta Iosif
18 Genkind YAkov Grigorevich
19 Gimpelson TSitsiliya Lvovna
19-1 Gimpelson Semen Lvovich
19-2 Gimpelson Dmitriy Lvovich
20 Sergejev Andrey Aleksejevich
21 Maria Vladimir
22 Vodolazhskiy Ivan Nikolaevich
23 Veselovskaya Praskovya Zakharovna
24 Krylov Boris
25 ?
26 SHumilin Stepan Aleksejevich
27 Aleksandr Semen
30 Kulakov Vasiliy Pavlovich
30- Guschin Nikolay
31 Vedmanova Tatyana Tikhonovna
32 Kaplan YAkov
33 Sara Bella
34 Melamed Iosif
35 ?
36 Genkind Grigoriy
37 ?
38 Gimpelson Lev Davydovich
39 Maria
40 Sergejev Aleksey
41 ?
44 Vodolazhskiy Nikolay
44-1 Vodolazhskiy Dmitriy
45 ?
46 Veselovskiy Zakhar Nikolaevich
47 Pelageya Ilinichna
48 Krylov
49 ?
52 SHumilin Aleksey
53 ?
54 Semen
55 ?
60 Kulakov Pavel
61 ?
60- Guschin ? ?
61- ?
62 Vedmanov Tikhon
63 Nenila
64 Kaplan
65 ?
68 Melamed
69 ?
72 Genkind
73 ?
76 Gimpelson David
77 ?
80 Sergejev
81 ?
88 Vodolazhskiy
89 ?
92 Veselovskiy Nikolay
93 ?
104 SHumilin
105 ?
120 Kulakov ?
121 ?
124 Vedmanov
125 ?
152 Gimpelson
153 ?
184 Veselovskiy
185 ?